1. Szafy (Tool Cupboard) 

1a. Zabronione jest autoryzowanie się w cudzej szafie bez zgody właściciela. 

1b. ULEPSZONE obiekty nie rozpadną się. Gałązki tak. Nie musisz wkładać surowców do szafy. 

2. Kradzieże, włamania. 

2a. Gracz sam odpowiada za swój dobytek! 

2b. Wchodzenie bez pozwolenia do domu gracza, który jest online – kończy się natychmiastowym banem.

2c. Jakakolwiek kradzież na /town, rezerwowanego helikoptera, lub czołgu = perm ban 

2d. Każdy gracz może zabrać itemy z Twojego pieca, skrzyń – zabezpiecz to odpowiednio (zamki z kodem na skrzynie, obudowanie pieca, kraty w oknach itp) 

2e. Na serwerze włączona jest blokada ekwipunku śpiącego gracza, oraz jego itemów po śmierci w zwłokach i plecaku. 

3. Czyszczenie obiektów. 

3a. Gracze nieaktywni dłużej niż 7 dni są usuwani z serwera wraz z całym dobytkiem (automat) – możesz to zablokować w sklepie /s -> commands 

3b. Obiekty bez szaf są usuwane (decay) 

4. Ograniczenia 

4a. Nie można budować budynków wyższych jak 6 pięter. (ogranicza plugin). Wyjątek stanowi VIP. 

4b. Zakaz obudowywania monumentów (odległość minimum 10 fundamentów) oraz duży wysp, dajmy troche pola innym graczom! – dotyczy także oryginalnych kopalni (siarka, kamień, hqm) 

4c. Zakaz budowania na odległość 100 fundamentów od miasteczka GhostTown.

4d. Zakaz obudowywania plaż/wysp, 

5. Działka, pułapki, itp 

5a. wyłączone w trybie PVE,

5b. ponownie włączane przed włączeniem PvP – na ogół w ten sam dzień co wipe lub dzień wcześniej,

6. Publiczny kiwon, kopalnia. 

6a. Używaj kiwona tylko jeśli jesteś online. Nie odchodź w trakcie pracy. Na koniec usuń resztki paliwa i zabierz ropę. Unikniemy nieprzyjemnych sytuacji. 

6b. Ropa, paliwo, inny urobek pozostawiony bez opieki traktowany jest jako porzucony. Każda inna osoba może go zabrać bez konsekwencji. 

8. Pluginy wspomagające. 

8a. Lampa ścienna i sufitowa,oraz reflektor nie zużywa paliwa i włącza się automatycznie 

8c. Drzwi, włazy, bramy itp automatycznie się zamykają. /ad time 

8d. 

8e. Zadawanie obrażeń innym graczom jest wyłączone (nie dotyczy pkt.11) 

8f. Nie da się uszkodzić budynków i innych elementów (piec itp) innemu graczowi (nie dotyczy pkt. 11) 

8g. Zablokowane budowanie w pobliżu domów innych gracz (którzy mają szafę). Fixes the „Devblog 158 of 4th may” 

9. Zrzuty i helikopter 

9a. Zamówiony zrzut i helka należy do właściciela. 

9b. Zrzut można zakupić w sklepie /s za walutę wirtualną RP. 

9c. Helikopter jest także dostępny na zamówienie przez gracza (/s –>commands) 

9d. Dzienny drop jest ogólnodostępny, pojawia się co około 30-40 minut (zależy od mapy). Znika po 15 minutach. 

10 Teleporty 

10a. Gracz posiada 3 home, dzienny limit 100, czas odnowienia 600 sek 

10b. VIP posiada 5 home, dzienny limit 1000, brak czasu odnowienia. 

11. Wipe. 

11a. W dniu czyszczenia serwera może zostać włączony tryb PvP 

11b. W każdy czwartek nowego miesiąca jest pełny WIPE. Zmiana mapy, kasowanie itemów, kasownie RP, statystyk /pc. 

11c. W połowie miesiąca może być zmiana mapy, ale nie kasuje RP, LvL, /pc. 

11d. Podczas trybu PvE zostały wyłączone niektóre itemy (np. c4, granat…itp), które są zbędne przy tym trybie. Włączane są one dopiero w dniu WIPE. 

11e. LVL są kasowane co 3 miesiące licząc od stycznia (czyli styczeń,kwiecień,lipiec,październik) przy pierwszym pełnym WIPE w danym miesiącu.

12. Wirtualna waluta RP. 

12a. Na serwerze obowiązuje wirtualna waluta RP. Można ją zdobyć polując, skórując zwierzaki, głosując na serwer link lub można zakupić porzez Donate. Można za nią kupować w sklepie /s lub /skin shop. 

12b. Zakupiona wirtualna waluta pojawi się na Twoim koncie do 48h (najczęściej jest to po paru minutach).

12c. Wszelkie problemy związane z RP proszę zgłaszać w grze lub za pomocą discorda – kontakt z Ryrzy.

12d. Nie zwracamy źle wydanych RP, PLN – prosimy o przemyślane zakupy.

Ogólne (forum, komunikator, serwer itp) 

§1 Całkowity zakaz reklamowania: innych serwerów, klanów, drużyn, streamerow i YouTuber’ow (którzy nie nagrywają u nas), WSZYSTKIEGO co dotyczy CSa, nie „naszych” komunikatorów, wklejania linków itp, to samo tyczy się nicków. 

§1.1 Wyjątkiem jest zezwolenie Administracji. 

§1.2 Reklamą nie jest rozmowa o innych grach, serwisach Rusta (np. RustWiki, Facepunch). 

§1.3 Najlepiej tego typu rozmowy prowadzić na prywatnym czacie /pm. 

§1.4 Jeśli chcesz zagrać z kimś na innym serwerze, w inną grę itp zaproponuj mu to na /pm, lub steam itp. Nie rób tego na czacie głównym. 

§2 Zabrania się używania języka lub treści uznawanych za nielegalne, niebezpieczne, zagrażające, obraźliwe, obsceniczne, wulgarne, oszczercze, nienawistne, rasistowskie, seksistowskie, obraźliwe pod względem etnicznym lub stanowiące formę nękania, polityczne, religijne i nawołujące do nienawiści. Dotyczy to również języka i treści używanych na forach. 

§3 Na czacie zabronione jest pisanie z włączonym CAPS LOCK. 

§4 Wszelkie zachowania na serwerze, które oddziaływają negatywnie na innych graczy, trolling, przeklinanie, wykłócanie się, rażące przeszkadzanie w budowie, czy innych pracach, bezsensowne rozmowy, wchodzenie do kogoś obiektów bez zgody właściciela, robienie pułapek, obudowanie kogoś itp – kończą się natychmiastowym banem. 

§4a Na serwerze jest auto kick za przeklinanie. Omijanie go kończy się mute! 

§5 Administracja nie przywraca utraconych przedmiotów w razie ich straty. 

§6 Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko. 

§7 Zdanie administracji w kwestiach związanych z serwerem jest najważniejsze i nie podlega dyskusji. 

§8 Zakaz podawania się za członka administracji serwera oraz powoływania się na znajomości. 

§9 Serwer w każdej chwili może zostać zrestartowany, wyłączony, zmieniony – w takim przypadku nie przysługują żadne rekompensaty, reklamacje, zwroty.
Zwroty nie przysługują także w przypadku smierci gracza w żadnym wypadku! Chyba, że administracja zdecyduje inaczej.

§10 Czat główny nie jest portalem randkowym, jeżeli chcesz z kimś porozmawiać na prywatne sprawy, zaproś go do prywatnej rozmowy. 

§11 Moderator może przerwać dyskusję jeżeli uzna że łamie ona zasady, może również ukarać gracza bez wcześniejszego ostrzeżenia. 

§12 Wszystkie zachowania, akcje, działania itp. które mogą negatywnie oddziaływać na pracę i stabilność serwera kończą się natychmiastowym permanentnym banem. 

§13 Gracze nie mają prawa wypowiadać się w sprawach technicznych serwera. W 99% przypadków wprowadzają innych graczy w błąd. 

Pomagaj nowym graczom, nie wprowadzaj ich w błąd, nie żartuj sobie z nich, pamiętaj że Ty też kiedyś byłeś nowy. 

1. TOOL CUPBOARD 

1a. Range of the cupboards can not cover range of orther players cupboards and Rad-Towns and monuments. 

1b. It is not allowed to authorize in orther players cupboards. 

1c. Reduce cupborads placing, try to maximalize their range. 

1d. CONSTRUCTIONS DECAY BEYOND CUPBORADS RANGE. ONLY! upgraded buildings do nt decay in the range of the cupbord. 

2. STEALING, BURGLARY 

2a. Player is responsible for his own belongings and property, but catching player on stealing effect punishment. 

2b. Remember! Fencing, prison bars or the wall without seting cupboard properly does not give much! 

2c. —> 1b. 

3. CLEANING THE MAP 

3a. Players inactive more than 6 days are deleted AUTOMATICALLY! from the server with their all belongings. 

3b. Objects/Building without cupboards are deleted. 

4. LIMITS 

4a. Can not palce buildings higher than 6 floors (5 floors + ground floor). Except VIP’s. 

4b. Prohibition of construction closer than 10 foundations – radtown and other monuments – also applies to the original mines (sulfur, rock, hqm) 

5. AUTO TURRETS, TRAPS, ETC. 

5a. Auto turrets have to be set so ad not to kill innocent/random players. Auto turrets can be placed in fenced Mining Quarry or in the house (WHATCH OUT FOR THE WINDOWS!). 

5b. —> 11b. 

5c. If there are no ammunition – they can stand outside. Then they have to have a green laser.<-Breaking this rule = Permanent BAN 

6. PUBLIC PUMP JACK/MINING QUARRY 

6a. USE PUMPJACK ONLY WHEN YOU ARE ONLINE! DO NOT LEAVE PUMP JACK WHEN IT IS WORKING! AT THE END TAKE REST OF THE CRUDE OIL AND LOW GRADE FUEL. We will avoid unpleasant situations. 

6b. All resuorces left alone withou care are treated as abandoned. Anyone can take them whotout any consequetions. 

7. DISTANCE LIMITS 

7a. Prohibition of building closer then 100 foundations distance from GhostTown (/town). 

7b. Prohibition of inclose any Rad-Towns or monuments. 

7c. —> 1a. 

8. SUPPORT PLUGINS 

8a. Tuna can lamp, celling light and search light are not using fuel and are turn on and off automatically. 

8b. … 

8c. Doors, ladder hatches, gates etc. are closing automatically 

8d. Sleeping player inventory is turn off. 

8e. Dealing damage to orther players is blocked (not applicable for point 11) 

8f. Can not damage orther player buildings and orther items (furnace etc.)(not applicable for point 11). 

8g. Building is blocked near orther players (who have cupboard). Fixes the „Devblog 158 of 4th may”. 

9. AIR DROPS AND HELICOPTER 

9a. Ordered air drop/helicopter belongs to owner. 

9b. Air drop can be purchased in shop /s for virtual currency RP (called „Suplly signal”). 

9c. Helicopter is available only for order from players in shop (/s —> commands). 

9d. Daily air drop is public, appears every 30-40 minutes (depends on map). Disappear after 15 minutes. 

10. TELEPORTS 

11. WIPE 

11a. At (wipe/map changing) day PvP mode can be turned on. 

11b. Every FIRST thursday of new month is FULL WIPE. Map change, deleting items, deleting RP, LVL and statistics in /pc. 

11c. In the middle of the month CAN BE map change. It is not deleting RP, /pc. 

11d. Until PvE mode ther were turned off some items (like c4, grenades etc.), which are usless in this mode. They are turned on only in wipe day. 

12. VIRTUAL CURRENCY RP 

12a. On server ther is virtual currency RP (Reward Points). Can be earned by hunting/skinning animals, voting for server LINK or buying by [link visible for logged in users]. Used for buying in shop /s. 

12b. Bought virtual currency will appear on your account in 48h (mostly in few minutes). 

12c. Evry problems with RP please report in game or by discord – contact Ryrzy

12d. We DO NOT return, badly/wrong spent RP, PLN, Eur – players are pleased for Thoughtful shopping. 

GENERAL 

§1 TOTAL BAN FOR ADVERTISING 

Translate »