Devblog 6.09.18

Serwery już wyczyszczone, zapraszam do gry!

Info nt aktualizacji: https://rust.facepunch.com/blog/the-performance-update/