Wipe 4.10.18 – Main 2x / Vanilla 3x / GhostTown PvE

Dziś o godzinie nieokreślonej 😉 wszystkie serwery zostaną wyczyszczone.

Main 2x – Wipe wszystkiego
Vanilla 3x – Wipe wszystkiego
GhostTown PvE – Wipe wszystkiego poza LVL (będą resetowane co 3 miesiące, kolejny Wipe w styczniu!)