Wipe 29.01.19 – Main 2x

Dziś (29.01.19) o godzinie 16:00 serwer main 2x zostanie wyczyszczony.

Wyczyszczona zostanie mapa.
BP, LVL, RP zostają.