Aktualizacja pluginu: NoEscape

Plugin NoEscape został zaktualizowany do wersji 1.0.5. Zmiany: dodano blokade „assignbed”, fix #1 dla OnEntityTakeDamage Źródło: http://oxidemod.org/plugins/noescape.1394/updates

Aktualizacja pluginu: ZLevels

Plugin ZLevels Remastered został zaktualizowany do wersji 2.6.0. Lista zmian krótka, ale ważna. Zmiany: dodano obsługę bonusu za dokończenie zbierania skałki – czyli końcowy bonus jest mnożony przez bonus jaki uzbierał …